Programmabegroting 2020-2023

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

1. Inleiding

Ontmoeten, sport en cultuur zijn uitdrukkingsvormen van gemeenschapszin. Mensen willen zich verbonden voelen met anderen. Daardoor ontstaan gemeenschappen, waarin mensen zich kunnen ontplooien. In sport, in cultuur en op tal van andere manieren, waarin de ontmoeting met de ander centraal staat, vinden inwoners manieren om zichzelf te ontwikkelen en te vermaken. Als gemeentelijke overheid zijn we er voor om deze gemeenschapszin mede mogelijk te maken en te faciliteren. Dat doen we door het ontwikkelen en in stand houden van voorzieningen en door de toegankelijkheid zo breed mogelijk te waarborgen. Hierbij sluiten we zo nauw mogelijk aan bij wat de mensen zelf willen en kunnen.
De komende jaren staan we voor forse inspanningen om onze maatschappelijke voorzieningen goed aan te laten sluiten op de veranderende behoeften en inzichten. Hoe borgen we een breed aanbod van ontmoeten, sport en cultuur voor de toekomst zonder de vorm/structuur in beton te gieten?
De ambities en eisen op het gebied van duurzaamheid vragen om investeringen en aanpassingen in de bestaande voorraad. Maar ook de ontwikkelingen bij tal van verenigingen laten verschuivingen zien in het gebruik van en de behoefte aan gemeenschapsvoorzieningen. Dat geldt ook voor de behoeften van niet-georganiseerde gebruikers.
Daarbij telt op dat de bestuursrechter ons dwingt om ons subsidiestelsel aan te passen, daar waar we negatief afwijkende weegfactoren gebruiken. Maar dat is tegelijk ook een mooie aanleiding om de subsidieverdeling in breder perspectief te herzien. Sluit deze nog goed aan op de belangrijkste doelstellingen van de gemeente Oss?

Lasten & baten

Lasten

€ 17.126.112

4,9 %

Baten

€ 2.578.355

0,7 %

ga terug