Programmabegroting 2020-2023

Programma 1. Zorg en welzijn

4. Financiën

bedragen x €1.000
Omschrijving20192020202120222023
Bestaand beleid
Lasten90.98787.36486.71386.72186.784
Baten-2.221-1.740-1.740-1.940-1.940
Saldo88.76685.62484.97384.78184.844
Stortingen reserves00000
Ontrekkingen reserves-4.009-700-10000
Saldo mutaties reserves-4.009-700-10000
3O-ontwikkelingen-7710000
Budgettair neutrale wijzigingen-86445546578578
Nieuw beleid0298414374374
Wat kunnen we minder of anders doen?-62212-518-518-518
Septembercirculaire4891.1571.2831.4221.399
Totaal programma83.76786.83786.59786.63786.677
ga terug