Programmabegroting 2020-2023

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

4. Financiën

bedragen x €1.000
Omschrijving20192020202120222023
Bestaand beleid
Lasten68.59666.84367.01166.59566.185
Baten-26.806-26.806-26.806-26.806-26.806
Saldo41.78940.03740.20539.78939.378
Stortingen reserves00000
Ontrekkingen reserves-566-408-362-299-296
Saldo mutaties reserves-566-408-362-299-296
Budgettair neutrale wijzigingen-302231228989
3O-ontwikkelingen-760428-494-1347
Wat kunnen we minder of anders doen?-400-400-400-400-400
Nieuw beleid0229345300221
Septembercirculaire-71-316-2
Totaal programma39.96340.10539.41739.35238.999
ga terug