Programmabegroting 2020-2023

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

5. Subsidies

We geven hier een overzicht van de subsidies binnen dit programma.