Programmabegroting 2020-2023

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

4. Financën

bedragen x €1.000
Omschrijving20192020202120222023
Bestaand beleid
Lasten16.66816.70417.26117.07516.965
Baten-2.169-2.098-2.021-1.988-1.988
Saldo14.49914.60515.24015.08814.978
Stortingen reserves1212121212
Ontrekkingen reserves-413-413-239-236-233
Saldo mutaties reserves-401-401-226-224-221
Budgettair neutrale wijzigingen4156156156157
Nieuw beleid0130222222
3O-ontwikkelingen17558-634-27098
Totaal programma14.27714.54814.55714.77215.033
ga terug