Programmabegroting 2020-2023

Programma 9. Veilige omgeving

4. Financiën

bedragen x €1.000
Omschrijving20192020202120222023
Bestaand beleid
Lasten6.7666.9257.2287.2947.287
Baten-32-32-32-32-32
Saldo6.7346.8927.1967.2627.255
Stortingen reserves00000
Ontrekkingen reserves-300-21-20-20-20
Saldo mutaties reserves-300-21-20-20-20
Nieuw beleid0221-22142142
Budgettair neutrale wijzigingen0103104104104
Wat kunnen we minder of anders doen?00-48-48-48
Totaal programma6.4347.1967.2097.4407.433
ga terug