Programmabegroting 2020-2023

Programma 7. Mobiliteit

4. Financiën

bedragen x €1.000
Omschrijving20192020202120222023
Bestaand beleid
Lasten4.9303.5893.6023.5493.570
Baten-2.452-2.526-2.486-2.447-2.447
Saldo2.4781.0631.1161.1031.124
Stortingen reserves536572572572572
Ontrekkingen reserves-1.825-299-335-296-294
Saldo mutaties reserves-1.289273237276278
Budgettair neutrale wijzigingen-11-23-22-34-45
Nieuw beleid02922424224
3O-ontwikkelingen00000
Wat kunnen we minder of anders doen?020-20-20-20
Totaal programma1.1781.6241.3351.3481.560
ga terug