Programmabegroting 2020-2023

Programma 4. Dynamisch stadscentrum

4. Financiën

bedragen x €1.000
Omschrijving20192020202120222023
Bestaand beleid
Lasten8045685381.1431.143
Baten-210-210-210-210-210
Saldo594358328933933
Stortingen reserves3.0242.1991.42400
Ontrekkingen reserves-235-75000
Saldo mutaties reserves2.7892.1241.42400
3O-ontwikkelingen00000
Nieuw beleid01.500454545
Budgettair neutrale wijzigingen00005
Totaal programma3.3823.9811.796978983
ga terug