Programmabegroting 2020-2023

Programma 5. Zuinig op ons klimaat

4. Financiën

bedragen x €1.000
Omschrijving20192020202120222023
Bestaand beleid
Lasten36.48637.01636.97737.05837.248
Baten-22.432-22.855-22.792-22.755-22.776
Saldo14.05514.16114.18514.30314.472
Stortingen reserves833777777456
Ontrekkingen reserves-866-797-646-605-984
Saldo mutaties reserves-34-720-569-529-528
Budgettair neutrale wijzigingen45-32-53-3621
3O-ontwikkelingen511181006565
Nieuw beleid0100122144228
Wat kunnen we minder of anders doen?0-50-50-50-50
Totaal programma14.11813.57713.73513.89714.208
ga terug