Programmabegroting 2020-2023

Programma 6. Vitale economie

4. Financiën

bedragen x €1.000
Omschrijving20192020202120222023
Bestaand beleid
Lasten22.77010.1109.4688.5434.437
Baten-24.634-11.175-10.625-8.945-3.109
Saldo-1.864-1.066-1.157-4021.328
Stortingen reserves6.7552.4812.4621.7340
Ontrekkingen reserves-3.613-40-40-40-40
Saldo mutaties reserves3.1412.4412.4211.694-40
3O-ontwikkelingen-428-7-7-2-2
Budgettair neutrale wijzigingen445454527
Nieuw beleid00000
Totaal programma8541.4131.3031.3341.312
ga terug