Programmabegroting 2020-2023

Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss

4. Financiën

bedragen x €1.000
Omschrijving20192020202120222023
Bestaand beleid
Lasten32.80015.15814.42813.87510.767
Baten-25.677-10.350-9.399-9.280-4.971
Saldo7.1234.8085.0294.5955.796
Stortingen reserves2.2741.8081.6311.3240
Ontrekkingen reserves-6.500-338-318-138-13
Saldo mutaties reserves-4.2261.4701.3131.186-13
Budgettair neutrale wijzigingen08888
Nieuw beleid0-1.650000
Wat kunnen we minder of anders doen?0-770-870-170-170
3O-ontwikkelingen00000
Totaal programma2.8973.8675.4815.6205.622
ga terug