Programmabegroting 2020-2023

Programma 10. Besturen in verandering van tijden

4. Financiën

bedragen x €1.000
Omschrijving20192020202120222023
Bestaand beleid
Lasten34.34033.77533.19332.58032.707
Baten-3.539-3.350-3.343-2.927-2.894
Saldo30.80130.42429.85029.65329.813
Stortingen reserves336138138138138
Ontrekkingen reserves-1.024-365-228-113-191
Saldo mutaties reserves-688-227-9025-53
Budgettair neutrale wijzigingen118-228-213-202-200
3O-ontwikkelingen503577427626695
Nieuw beleid0500576760
Wat kunnen we minder of anders doen?0-43-43-43-43
Septembercirculaire016313131
Totaal programma30.73531.02030.53830.16730.245
ga terug