Programmabegroting 2020-2023

Programma 11. Financieel solide

4. Financiën

bedragen x €1.000
Omschrijving20192020202120222023
Bestaand beleid
Lasten2.1664.2464.5024.8914.650
Baten-197.734-199.581-199.476-197.829-198.827
Saldo-195.567-195.335-194.974-192.938-194.177
Stortingen reserves1.1671.1341.1361.1371.137
Ontrekkingen reserves-3.633-2.895-2.749-2.602-2.594
Saldo mutaties reserves-2.466-1.761-1.613-1.465-1.457
3O-ontwikkelingen93-967-1.427-1.577-993
Budgettair neutrale wijzigingen-45-698-693-708-744
Septembercirculaire352-2.212-3.218-3.403-3.112
Totaal programma-197.633-200.973-201.924-200.092-200.483
ga terug