Programmabegroting 2020-2023

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

2. Risico's

2. Risico's

In de volgende tabellen geven we de risico’s weer op volgorde van kans x gevolg van hoog naar laag. In de kolom I/S is aangegeven of het risico naar verwachting een structureel of incidenteel effect heeft. In het geval van een structureel risico geven we de bedragen per jaar weer.

ga terug